Proč si založit životní pojištění ?

1. Na stát se nelze zcela spoléhat

Průměrné invalidní a pozůstalostní důchody jsou v ČR ještě nižší, nežli důchody starobní (průměrný Invalidní důchod 1. stupně 5 883 Kč, 2. stupně 6 745 Kč, 3. stupně 10 395 Kč, vdovský důchod 7 446 Kč, sirotčí důchod 5 874 Kč (Zdroj: ČSSZ, stav ke konci roku 2016). Opravdu Vám budou tyto částky stačit?

2. Životní pojištění pomůže nejen pozůstalým, ale i nám samotným a našim dětem

Pojistit lze nejen život, ale například i úrazy, závažné nemoci, invaliditu, pracovní neschopnost, hospitalizaci či ošetřování dětí. Některé pojišťovny také nabízí – zaplacení rehabilitace, pečovatelských služeb, právní pomoci atd.

3. Statistiky civilizačních onemocnění hovoří za vše!

Úrazové pojistky nestačí. Proč? Nejčastější příčinou invalidity jsou nemoci, úrazové příčiny mají jen zhruba 5% podíl. Každý rok je diagnostikováno téměř 80 tisíc nových případů zhoubných novotvarů (rakoviny). nemoci pohybové soustavy (např. bolesti zad) jsou nejčastější příčinou invalidity a druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. Každá pátá invalidita je dnes způsobena psychickými či psychiatrickými příčinami např. deprese, úzkosti či únavové syndromy. (Zdroj: USF ČR) Kryje Vaše životní pojištění i tato onemocnění?

4.  Životní pojištění je levnější a flexibilnější

I na trhu pojištění je velká konkurence, logicky se pojišťovny předhánějí, co která nabídne a za jakou cenu. Oproti roku 2012 jsou pojišťovny schopné například u smrti za stejnou cenu (1 000 kč) nabídnout téměř dvojnásobné plnění (rok 2012 – 2 800 000 Kč, rok 2017 – 4 400 000 Kč).

5. Pojišťovny plní a právní ochrana vzrostla

Pojišťovny oproti minulosti plní mnohem více, navíc se legislativně navýšila právní ochrana klientů.

6. Jsme pojištěni na nízké částky

Pojišťujeme si více majetek, nežli život. Podíl životního pojištění k neživotnímu je z pohledu předepsaného pojistného 37 % ku 63 %. Vážíte si více svého majetku nebo svého života? Zajištění rizik není stále dostatečné. Například průměrné pojistné částky na smrt činí v ČR dle zveřejněných průzkumů pojišťoven zhruba 200 až 300 tisíc korun. Pokud umře v rodině hlavní živitel rodiny, jak dlouho rodině vydrží 300 000 Kč?