Pojištění majetku

Pojištění komplexně ochrání majetek před nečekanými událostmi

Vector Illustration of house

 

Komplexní ochrana majetku

 

Pojištění proti živlům

 

Pojištění proti krádeži či loupeži

Tento druh neživotního pojištění umožňuje komplexně ochránit majetek před nečekanými událostmi. Přináší Vám souhrnné pojištění movitého i nemovitého majetku a vyhoví i v případě nestandardních požadavků. Poskytuje finanční náhradu v případě škody na pojištěném majetku v důsledku živelné události, krádeže, vandalismu či mnoha jiných nepříjemných událostí. Pojistit můžeme rodinné domy, byty, rekreační domy, vedlejší stavby (garáže, ploty), stavby dokončené i ve výstavbě, domácnost, soubor zařízení domácnosti, věci osobní potřeby, audio-vizuální techniku, elektronické a optické přístroje, umělecká díla, sbírky a starožitnosti, klenoty, cennosti, cenné papíry a peníze, sportovní náčiní, jízdní kola, autopotřeby, zdravotní pomůcky pro tělesně postižené aj.

Podívejte se na nejčastější dotazy ohledně pojištění majetku:

Proč si pojistit domácnost?
Pojištěním domácnosti si zajišťujete pojistnou ochranu již vybudovaného majetku, za který v případě škody obdržíte finanční plnění. S běžným provozem domácnosti je totiž spojena celá řada rizik. Proto je dobré uzavřít pojištění domácnosti, které ochrání váš majetek před běžnými riziky. Pojištěním domácnosti totiž nejen finančně ochráníte své movité věcí, ale získáte i zajištění prostředků, kterými si chcete splnit své další potřeby a cíle (školné pro děti, dovolená, penze, apod.)

Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti?
Pojištění domácnosti se vztahuje především na vybavení bytu (nábytek, elektronika apod.) a dále i na stavební součásti bytu jakou jsou malby, tapety, podlahy, vestavěný nábytek apod. Na rozdíl od toho, pojištění nemovitosti zahrnuje nemovitosti jako takové (dům, chata apod.), jejich příslušenství (garáže, bazény apod.) a movité věci sloužící k výstavbám, opravám nebo rekonstrukcím (stavební materiál, dočasné objekty umístněné na staveništi apod.).

Když vytopím souseda, je to hrazeno z pojištění domácnosti?
NE. Tyto škody – škody způsobené na věcech, popř. na zdraví jinému (tzv. třetí osobě) jsou hrazeny z pojištění Odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě (je to odpovědnost všech členů domácnosti včetně i domácího zvířátka). Toto pojištění doporučujeme sjednat vždy spolu s pojištěním domácnosti.

Na čem závisí cena pojištění?
Cena pojištění je závislá na pojistné částce, spoluúčasti, místě, poloze bytu a jeho zabezpečení.